+420 776 232 103 kancelar@akhnilica.eu

 Mgr. MIROSLAV HNILICA, advokátní kancelář

 

Advokátní kancelář nabízí široké spektrum právních služeb na území celé České republiky. Služby jsou poskytovány v rámci generální praxe včetně právního poradenství a zastupování před soudy a jinými orgány veřejné moci. V současnosti se zaměřuje zejména na níže uvedené právní oblasti, a to včetně mezinárodního práva a poskytování právních služeb zahraniční klientele.

PRÁVNÍ SLUŽBY

OBČANSKÉ PRÁVO

Sepisování a analýza smluv

Vymáhání pohledávek a exekuce

Dědické právo

Bytové právo

PRACOVNÍ PRÁVO

Sepisování a analýza pracovněprávních smluv

Poradenství v oblasti právních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

OBCHODNÍ PRÁVO

Právo obchodních korporací

Nekalá soutěž

Směnečné právo

.

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Příprava insolvenčního návrhu

Příprava přihlášek věřitelů

Zastupování věřitele a dlužníka v insolvenčním řízení

RODINNÉ PRÁVO

Spory o výživné

Rozvodové řízení

Společné jmění manželů

.

TRESTNÍ PRÁVO

Zastupování obžalovaného, resp. obviněného nebo podezřelého

Zastupování obětí trestných činů

INFORMACE PRO KLIENTY SPOTŘEBITELE

 

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

ADVOKÁT

 

Mgr. Miroslav Hnilica

Vystudoval magisterský obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Po skončení studia pracoval čtyři roky na jednom z největších exekutorských úřadů v České republice, nejdříve jako exekutorský koncipient a po složení exekutorské zkoušky na pozici exekutorského kandidáta. V seznamu advokátů České advokátní komory je veden pod ev. č. 15835. Hovoří plynně slovensky, anglicky a francouzsky.

 ODMĚNA

 

Odměna za právní služby je sjednána na základě vzájemné domluvy s klientem s přihlédnutím ke složitosti případu a situaci klienta. Nejčastěji je sjednána buď jako hodinová, paušální, anebo může být stanovena dle advokátního tarifu.

 KONTAKT

 

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

VAŠE JMÉNO

VÁŠ EMAIL

VÁŠ MOBIL

CO VÁS PŘEDEVŠÍM ZAJÍMÁ? (Vyberte i více možností)

VÁŠ DOTAZ

NAHRÁT DOKUMENT (max. 5 MB)

Po prostudování Vaší zprávy Vás budu kontaktovat. Těším se na spolupráci!

Mgr. MIROSLAV HNILICA

Tel.: + 420 776 232 103

E-mail.: kancelar@akhnilica.eu

Datová schránka: 67srth6

Hradecká 1291/20

130 00 Praha 3

IČO:  03429776

č. účtu: 8900309093/5500